Sunny Tables taste the Mediterranean

Telefonisch bestellen? +31 (0)499 323298 of +31 (0)6 12765006
Gratis verzending in Nederland vanaf €50
Gratis verzending naar België vanaf €125
Kostenloser Versand nach Deutschland ab 175 Euro
Korte levertijd van 1 à 2 werkdagen

Privacy verklaring

Sunny Tables, gevestigd aan Kanaalstraat 41, 5691 NB Son  Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
———————
Contactgegevens:
———————
https://www.sunnytables.nl
Kanaalstraat 41, 5691 NB Son
Nederland
T: +31 (0)499 323298
M.A.E. Aronson is de Functionaris Gegevensbescherming van Sunny Tables en is te bereiken via info@sunnytables.nl
———————————-
Persoonsgegevens die wij verwerken
———————————-
Sunny Tables verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Geboorte datum/jaar
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
————————————————————-
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
————————————————————–
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sunnytables.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
——————————————————————————
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
—————————————————————————-
Sunny Tables verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. (U kunt zich hiervoor afmelden)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. (U kunt zich hiervoor afmelden)
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
——————————-
Geautomatiseerde besluitvorming
——————————-
Sunny Tables neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Sunny Tables gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Online boekhoudsysteem
Online adresserings- en verzendsysteem
Excel-sheets die lokaal worden opgeslagen
————————————
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
————————————
Sunny Tables bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens – 5 jaar
– Klantencontact Personalia – 5 jaar
– Klantencontact Adres – 5 jaar
– Klantencontact/Aflevering Bankrekeningnr. – 5 jaar
– verwerking betalingen
————————————-
Delen van persoonsgegevens met derden
————————————–
Sunny Tables verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
——————————————————–
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
——————————————————–
Sunny Tables gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor het verzamelen van gegevens.
—————————————–
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
—————————————–
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sunny Tables en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sunnytables.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sunny Tables wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
————————————
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
————————————
Sunny Tables neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sunnytables.nl